Publicació de llistes


Publicació dels resultats de sol·licitud de tarifació social pel curs 2018-2019

 

Resultats de tariació social curs 2018-2019