Procediment


 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2019-2020

 

Requisits previs

 

Per poder accedir a una plaça cal, com a requisit previ, que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció i formalització de matrícula

 

Les dates de presentació de sol·licituds de preinscripció, el procés de preinscripció i matrícula, així com també informació de les places ofertes, horari escolar, quotes, calendari escolar, grups i ràtios…  es detallen al document “preinscripció i matrícula”.

 

Documentació procés matriculació

La documentació que s’ha de portar per formalitzar la matrícula documentació matriculació”.

 

 

Tarifació social

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu” 

En el mateix moment en que es formalitza la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.