MATERIAL FORMATIU: Créixer amb tu. Els infants de 0 a 18 mesos.


En l’etapa dels 0 als 3 anys els infants responen molt bé als estímuls visuals. Per aquest motiu és molt important el llenguatge no verbal, els gestos, per captar la seva atenció i fer-los riure.
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en el seu programa de formació per a pares i mares, publica un material formatiu amb consells per establir una bona comunicació amb els nostres fills de 0 a 3 anys.

Créixer amb tu. Els infants de 0 a 18 mesos, capítol 4

Arxius

Categories