Formulari borsa de suplents


DISPONIBILITAT PER FER SUPLÈNCIES A LES EBMV


Actualització de la disponibilitat pel curs 2016-2017 de la nostra borsa de treball d’educadors/es suplents.


D’acord amb allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, s’incorporaran a un fitxer propietat de la fundació educació i Art amb la finalitat de poder participar en futures seleccions de personal de les escoles bressol municipals de Vic. Aquestes dades seran emmagatzemades durant un curs escolar, procediment posteriorment a la seva destrucció com marca la llei.
Autoritzo expressament el tractament de les meves dades d’aquest formulari i les dades curriculars que es proporcionin a la Fundació Educació i Art per tal de poder participar en les futures seleccions de personal que s’organitzin.
El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’adreça: C. De les Basses, 3 de Vic.