Eleccions Consell Escolar 2018-2019


S’obre la convocatòria per les eleccions del Consell Escolar.

Calendari orientatiu del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars

5 novembre 2018

Convocatòria d’eleccions
Publicació del cens electoral provisional de cada sector
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar

Del 6 al 9 novembre 2018

Reclamacions al cens electoral

9 novembre 2018

SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses Electorals

14 novembre 2018

Constitució de les meses electorals
Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu

Fins al 16 novembre 2018

Presentació candidatures

19 novembre 2018

Publicació del cens definitiu
Publicació candidatures

a partir del 20 novembre 2018

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes
Inici període electoral

26 novembre 2018 Caputxins
27 novembre 2018 Horta Vermella
28 novembre 2018 Serra Sanferm

Elecció d’educadors
Elecció de pares

17 desembre 2018

Constitució del Consell escolar resultant

En el taulell de les escoles es poden consultar les convocatòries i el cens.

Arxius

Categories