Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2018-2019

 

Requisits previs

Per poder accedir a una plaça cal, com a requisit previ, que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

 

Formalització de matrícula

La matrícula s’ha de formalitzar dins del període que va del 4 al 8 de juny de 2018 a l’Oficina Administrativa (Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic – C. de les Basses, 3), de dilluns a divendres de 10 a 13.30h i les tardes de dimecres i dijous de 16 a 19h.

 

La documentació que s’ha de portar, es detalla a documentació matrícula”.

 

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu”

 

En el mateix moment en que es presenta la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.